• nauczyciel dyplomowany
  • ekspert MEN
  • edukator
  • szkolenie w zakresie awansu zawodowego nauczycieli
  • szkolenie w konstruowaniu programów własnych
  • doskonalenie nauczycieli wychowania fizycznego
  • Instruktor Turystyki Kwalifikowanej

kontakt: bogdan@wmodn.olsztyn.pl

dyżur                poniedziałek 8.00-15.00 

                         wtorek 11.30-15.00

                         środa 8.00-15.00

                         czwartek 11.30-15.00

                         piątek 8.00-15.00