• nauczyciel dyplomowany
  • ekspert MEN
  • edukator
  • szkolenie w zakresie awansu zawodowego nauczycieli
  • szkolenie w konstruowaniu programów własnych
  • doskonalenie nauczycieli wychowania fizycznego
  • Instruktor Turystyki Kwalifikowanej

kontakt: bogdan@wmodn.olsztyn.pl

dyżur – środa 11.00-13.00

Zoom in Regular Zoom out

poznaj
warmia
youtube
facebook