• nauczyciel dyplomowany
    • ekspert MEN
    • szkolenie w zakresie awansu zawodowego nauczycieli
    • szkolenie w konstruowaniu programów własnych
    • doskonalenie nauczycieli wychowania fizycznego

kontakt: bogdan@wmodn.olsztyn.pl

dyżur – środa 11.00-13.00

Zoom in Regular Zoom out

poznaj
warmia
youtube
facebook