1. Strona pani Agnieszki Kopyckiej, nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku, na której znajdują się  informacje dotyczące literatury, historii, sztuki, gramatyki, ortografii  i  form wypowiedzi pisemnych. Dowiesz się też, jak się uczyć przyjemnie i efektywnie.
    Wiadomości i ćwiczenia z języka polskiego
  2. Blog „Zdalnie, wirtualnie i ciekawie…” dla dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku,  stworzony i prowadzony przez Joannę Tafelską –wychowawcę, nauczycielkę języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych. 
    https://zdalniewirtualnieiciekawie.blogspot.com/