Zapraszamy do zgłaszania się i współpracy
w ramach tworzonych sieci współpracy
specjalistów szkolnych oraz nauczycieli świetlic szkolnych.

 

  1. „Od działania do efektywności”- sieć wsparcia i samokształcenia szkolnych specjalistów – pedagogów, psychologów – Małgorzata Burba
  2. Sieć współpracy Szkół-Liderów Edukacji – Jolanta Grędzińska-Kosiorek/ Małgorzata Burba
  3. Dordztwo-Wspieranie-Rozwój Zawodowy – sieć współpracy doradców zawodowych – Jolanta Grędzińska-Kosiorek
  4. Sieć współpracy opiekunów Samorządów Uczniowskich – Jacek Rutkowski
  5. Aktywny nauczyciel WF-sieć samokształcenia i wspomagania – Zbigniew Bogdan
  6. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli świetlic szkolnych – Małgorzata Burba