Aktualności

 

23.09.2014 r.  w Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku odbyła się Konferencja regionalna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania fizycznego poświęcona realizacji ogólnopolskiego programu z wychowania fizycznego Mały Mistrz. Organizatorem spotkania był Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku ,a prowadzącym był p. Zbigniew Bogdan. Na spotkaniu obecny  był również prezes Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego – p. Wacław Wasiela. Liczba przeszkolonych nauczycieli 57 osób.
W dniu 30.09.2014 r. w Szkole Podstawowej  nr 4 w Ełku odbyła się regionalna inauguracja programu Mały Mistrz. Program skierowany dla klas I-III , a nadzorowany przez Szkolny Związek Sportowy. Na spotkaniu obecny był Wacław Wasiela, prezes Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Projekt „Mały Mistrz” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.