Materiał roboczy

Zadania

Gromadzenie i udostępnianie informacji pedagogicznej:

  • przekazywanie informacji o prowadzonych przez W-MODN  w Olsztynie z Filią w Olecku formach kształcenia i doskonalenia nauczycieli;
  • gromadzenie i uaktualnianie danych w bazie dydaktycznej W-MODN Filii w Olecku.

 

Udostępnianie:

  • harmonogramów szkoleń,
  • informatora W-MODN w Olsztynie z Filią w Olecku o formach doskonalenia i dokształcania zawodowego,
  • informacji o konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
  • publikacji materiałów dydaktycznych W-MODN w Olsztynie z Filią w Olecku,
  • czasopisma Kajet.