W imieniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Warmińsko – Mazurski i Szkoły Podstawowej nr 13 im. KEN w Olsztynie, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w Międzyszkolnym Festiwalu Nauki i Sztuki, odbywającym się pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

W Festiwalu proponujemy szereg konkursów z różnych przedmiotów i dyscyplin, w których placówki edukacyjne z Warmii i Mazur będą mogły pokazać kreatywność nauczycieli pracujących podczas nauki zdalnej ze swoimi uczniami, promować nieszablonowe formy pracy i sposoby realizacji podstawy programowej oraz kompetencji kluczowych. Szkoły i przedszkola będą miały także możliwość zdobycia certyfikatu “Zda(o)lnej Szkoły” i “Zda(o)lnego Przedszkola”.

Szczegółowy opis znajdą Państwo na stronie internetowej Festiwalu
szkolnyfestiwalnauki.cba.pl/
www.szkołazdolna.pl;
W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorami W-M ODN:
Iwoną Jóźwiak, Alicją Szarzyńską i Jackiem Rutkowskim