Lp. Temat Autor
1 Alternatywny program wychowania fizycznego – I nagroda MENiS 2004 rok
plik do udostępnienia po kontakcie e-mailowym: bogdan@wmodn.olsztyn.pl
Zbigniew Bogdan
2 Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego – klasa I
PLIK PDF do pobrania
nauczyciele I LO
im. Stefana Żeromskiego
w Ełku
3 Program nauczania wychowania fizycznego „Aktywność fizyczna i zdrowie”
PLIK PDF do pobrania
nauczyciele I LO
im. Stefana Żeromskiego
w Ełku
4 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych uczniów głównie na języku polskim  w szkole podstawowej (klasy IV–VI),w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
PLIK.DOC do pobrania
Alicja Wysocka
5 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
PLIK. PDF do pobrania
Jolanta Grędzińska-Kosiorek
6 Artykuł „Terapia dzieci żywiołami”
PLIK. PDF (do pobrania)
Anna Kruniewicz
SP Gawliki Wielkie
7 Propozycja na plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego
PLIK.DOC do pobrania
Zuzanna Hołubowicz
8 Propozycja na sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego
PLIK.DOC do pobrania
Zuzanna Hołubowicz
9 Nauczanie WdŻwR
PowerPoint do pobrania
Zuzanna Hołubowicz
10 Procesy edukacyjne pod lupą
PowerPoint do pobrania
Zuzanna Hołubowicz