• nauczyciel dyplomowany
    • ekspert MEN
    • edukator, trener praktyk, coach
    • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowe/egzaminator maturalny z języka polskiego
    • wspomaganie rozwoju uczniów w terapii zaburzeń mowy, czytania, pisania i zachowania
    • doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji językowej, profilaktyki, opieki i wychowania

kontakt: burba@wmodn.olsztyn.pl

 

dyżur                 poniedziałek 8.00-15.00

                         wtorek 8.00-11.30

                         środa 8.00-15.00

                         czwartek 8.00-11.30

                         piątek 8.00-15.00