• nauczyciel dyplomowany
    • ekspert MEN
    • egzaminator maturalny z historii
    • doskonalenie nauczycieli historii,
      wiedzy o społeczeństwie, opiekunów samorządów uczniowskich

kontakt: rutkowski@wmodn.olsztyn.pl

 

dyżur                poniedziałek 8.00-15.00

                         wtorek 11.30-15.00

                         środa 8.00-15.00

                         czwartek 11.30-15.00

                         piątek 8.00-15.00