Szanowni Państwo,

          Wychodząc naprzeciw polityce oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,  której celem jest poprawa jakości uczenia
się i nauczania skoncentrowanego na rozwijaniu kompetencji  kluczowych uczniów, rozpoczynamy realizację projektu,  współfinansowanego ze środków MEN pn. „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły”.

W załączeniu przesyłamy pismo dotyczące realizowanego projektu oraz informacje na temat projektu do umieszczenia na Państwa stronie internetowej.

Zespół projektowy
Ewa Kowalewska-Kusz
Dominika Dusza

Mir Consulting
Kontakt:
(+48) 577 280 440
http://www.frr.org.pl/forum-kadry-wspomagania/