mgr Zbigniew Bogdan – kierownik Filii W-M ODN w Olecku
  • doskonalenie nauczycieli wychowania fizycznego

więcej >>>

 Małgorzata Burba
  • doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji językowej, profilaktyki, opieki i wychowania

więcej>>>

 

Jacek Rutkowski
  • doskonalenia nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, opiekunów samorządów uczniowskich

więcej>>>

 

Jolanta Grędzińska-Kosiorek 
  • doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości doradztwo zawodowe

więcej>>>

 Marta Rózio
  • doskonalenie nauczycieli religii 

więcej>>>

 


 

Zoom in Regular Zoom out

poznaj
warmia
youtube
facebook