Jolanta Grędzińska-Kosiorek – kierownik Filii W-M ODN
  • doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości doradztwo zawodowe

więcej>>>

 
mgr Zbigniew Bogdan 
  • doskonalenie nauczycieli wychowania fizycznego

więcej >>>

 

 Małgorzata Burba
  • doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji językowej, profilaktyki, opieki i wychowania

więcej>>>

 

Jacek Rutkowski
  • doskonalenia nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, opiekunów samorządów uczniowskich

więcej>>>

 

 

 Marta Rózio
  • doskonalenie nauczycieli religii 

więcej>>>