Materiały związane z awansem zawodowym nauczycieli

Nadzór dyrektora szkoły nad awansem zawodowym nauczycieli

 

Materiały ze szkolenia:

 

1. Aspekty formalno-prawne dotyczące awansu zawodowego – T. Buczyńska

Dokumenty do pobrania w formacie DOC

  • Wykaz dokumentów składanych przez nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – PLIK.DOC
  • Wykaz dokumentów składanych przez dyrektorów – PLIK.DOC
  • Wykaz dokumentów – tzw. staż łączony – PLIK.DOC
  • Zaświadczenie dyrektora – PLIK.DOC
  • Zmiany w rozporządzeniu w sprawie awansu  – PLIK.DOC

Dokumenty do pobranie w formacie Microsoft PowerPoint

2. Wymagana dokumentacja dyrektora szkoły w związku z awansem zawodowym nauczycieli – Z. Hołubowicz
PLIK. Microsoft PowerPoint (do pobrania)

 

3. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez właściwy organ – S. Musiał
PLIK. Microsoft PowerPoint (do pobrania)

Jak skutecznie przeprowadzić postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
– S. Musiał, Z. Hołubowicz
PLIK. Microsoft PowerPoint (do pobrania)