Wystawa historyczna pt. Jak to w dawnej szkole bywało….

3-4 października 2022 r. Wieża Ciśnień w Gołdapi

Jacek Rutkowski