Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty w W-M ODN w Olsztynie Filii w Olecku