Sympozjum historyczne „Bł. Kard. Stefan Wyszyński – symbol wiary i patriotyzmu”