Spotkanie Sieci Współpracy Szkół – Liderów Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju