Podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych w SP – organizowanie zajęć z doradztwa zawodowego w szkole.