Podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych w SP – organizowanie zajęć z doradztwa zawodowego w szkole.

Zoom in Regular Zoom out

poznaj
warmia
youtube
facebook