Olimpiada Teologii Katolickiej 2014

miejsce: Centrum Oświatowo Dydaktyczne w Ełku