Ogólnopolska konferencja „Klimat dla ludzi – ludzie dla klimatu”