Międzypowiatowa grywalizacja jako metoda pracy w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zastosowanie w edukacji na rzecz rozwoju.