Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży