Konferencja w Piszu-WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z PRACODAWCAMI JAKO DZIAŁANIE WZMACNIAJĄCE JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO,PODNOSZĄCE KOMPETENCJE UCZNIA ORAZ ZNACZENIE ROZWOJU DORADZTWA ZAWODOWEGO