Konferencja regionalna pt. „Podręczniki i materiały edukacyjne – zmiany planowane od roku szkolnego 2014 – 2015

miejsce: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Konferencję poprowadzili konsultanci W-M ODN w Olsztynie: p. Józef Paszuk i p. Agnieszka Spikert. Na koniec wystąpiła p. Beata Budzyńska, która przedstawiła nowatorskie metody nauczania języka angielskiego dla dzieci młodszych.

Konferencja była przeznaczona dla dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych na temat zmian w przepisach oświatowych dotyczących zapewnienia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas konferencji poruszane były następujące zagadnienia:

  1.  projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
  2.  podręcznik do klasy I szkoły podstawowej przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
  3.  planowane działania ORE służące przygotowaniu szkół do pracy z nowym podręcznikiem

Prezentacja

Przedstawiciele MEN o darmowym podręczniku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *