Kompetencje czytelnicze: czytanie informacyjne, krytyczne, refleksyjne a kształtowanie kreatywnej postawy u uczniów