Kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie oleckim w kontekście potrzeb i możliwości rynku pracy

miejsce:  Zespól Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku