Efektywna komunikacja w procesie rozwijania kompetencji językowych i wspierania rozwoju uczniów