Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju- nowym wyzwaniem dla szkół. Warsztaty dla szkolnych Liderów EG