Edukacja globalna jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju