Pierwsze spotkanie Sieci Współpracy Szkół- Liderów na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

Organizatorki spotkania- Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Małgorzata Burba