Archiwum- ROK 2013

Profilaktyka zintegrowana w kształtowaniu charakteru i zapobieganiu ryzykownym zachowaniom młodzieży
Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim
Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
VII Międzygminny Turniej Świetlic Szkolnych w Wieliczkach
IX Forum Wychowawcze Szkół -„6 latek w szkole-miejmy odwagę uczyć i wychowywać”
Zabawy motoryczno-dydaktyczne jako ważna forma pracy w świetlicy szkolnej
Forum Dyrektora „Efektywne zespoły zadaniowe”
Metody dydaktyczne i formy pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolne
Olimpiada Teologii Katolickiej
Wojewódzki konkurs z matematyki- szkoły podstawowe
Wojewódzki konkurs z języka polskiego- gimnazjum, szkoły podstawowe- Ełk
 

Rok 2012

IX Forum Kształcenia Kształcenia Uczniów ze SPE
Animator Grup Zabawowych w przedszkolu- ciekawy sposób na pracę z dziećmi i ich rodzicami
Kongres rodziców oleckich placówek oświatowych „Rodzice partnerami szkoły”
Jak pracować aby rozwijać aktywność uczniów na lekcji?
Konferencja „Budowanie lokalnej strategii na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – Warszawa
Seminarium- Jak sobie radzić gdy brakuje czasu i sił?
VIII Forum Wychowawcze Szkół „Wychowanie-zmierzch czy renesans?…”
Projekt „Młodzież w urzędzie”.
Konferencja Regionalna „Strategia jakości oświaty na poziomie lokalnym w perspektywie jutra”.
Kolęda Anno Domini 2012 w W-MODN Filii w Olecku.
 

ROK 2011

Zmiany w systemie oświaty w obszarze kształcenia zawodowego i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych w ramach VIII Forum Kształcenia Uczniów ze SPE .
VII Forum Wychowawcze Szkół „Partnerstwo w wychowaniu”.
Forum – Jakość katechezy szkolnej.
Debaty wychowawcze „Wpływ wychowania na efektywność kształcenia”.
Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.
   
 

Rok 2010

Konferencja- Jak wygrać życie.
VI Forum Wychowawcze Szkół „Harcerstwo odkrywane na nowo w 100-lecie powstania harcerstwa”. + link do filmu
Przedszkole szansą każdego dziecka.
Regionalne Forum Doradcy. Współpraca nauczycieli  na rzecz reformy edukacji.
Tablica interaktywna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Praktyczna strona awansu zawodowego.
 

ROK 2009

   
VI Forum Kształcenia Integracyjnego – Dziecko w edukacji wczesnoszkolnej   – wyzwolić  radość i twórcze działanie.
V Wychowawcze Forum Szkół. Młodzież w poszukiwaniu autorytetów.
Konferencja – Płodność bez tajemnic – SOS dla życia człowieka.
Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
 

ROK 2008

Budowanie zespołu wspierania szkół w opracowaniu strategii rozwoju oświaty.
IV Wychowawcze Forum Szkół „Nauczyciel kreatorem zmian w szkole i środowisku lokalnym„.
Lokalne Forum Edukacyjne.
 

ROK 2007

   
IV Forum Kształcenia Integracyjnego -„Przyjazny klimat – dobra szkoła i przedszkole”.
Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zajęcia e-twinning.
   
 

ROK 2006

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podniesienia jakości pracy szkoły.
8.11.2006 r. III Forum Szkół „Jak efektywnie współdziałać z uczniem? Zajęcia pozalekcyjne”.
III Forum Kształcenia Integracyjnego „TAK integracji edukacyjnej”.
Seminarium: Historia regionu i jej rola w budowaniu społeczności lokalnej.
Konferencja: Doskonalenie zawodowe nauczycieli a jakość nauczycieli.
Wizyta na Litwie. Metody aktywizujące w praktyce.
Katechizować ale jak?
 

ROK 2005

04.11.2005 r. II Forum Kształcenia Integracyjnego – „Zostań liderem integracji”.
    12.10.2005 r. II Forum Szkół „Rola nauczyciela w środowisku lokalnym”.
    16-17.05.2005 r. Planowanie pracy i ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego.
16.02.2005 r. 20.04.2005 r.  I Forum „Integracja w przedszkolu i szkole”..
20.04.2005 r.  „Forum nauczycieli przyrody”.
4.05.2005 r. „Metody aktywizujące w nauczaniu matematyki”.
 

  ROK 2004

11.2004 r. I Forum szkół „Piękna nasza Polska cała”..
Z życia W-MODN Filii w Ełku.