WITAMY                                                                                                         

 

 

 

 

Na stronie internetowej
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Filia w Olecku. 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie jest profesjonalną publiczną placówką powołaną do doskonalenia zawodowego nauczycieli. Od kilkudziesięciu  lat wspiera rozwój zawodowy nauczycieli na Warmii i Mazurach. Więcej informacji o nas  →


Aktualności                                                                                                  

 

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli   w Olsztynie Filia w Olecku jest Instytucją Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ośrodek posiada akredytację oraz ściśle współpracuje z Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Delegaturą w Ełku. Prowadzi działania  w zakresie doskonalenia nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, a także pracowników nadzoru pedagogicznego, doradców metodycznych  i przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za sprawy oświaty. Zasięg terytorialny działania obejmuje powiaty wschodniej części województwa warmińsko- mazurskiego: Ełk, Gołdap, Olecko, Pisz, Giżycko, Węgorzewo, gmina Mikołajki.
Szkolenia prowadzone w Filii W-M ODN w Olecku są  w większości bezpłatne dla nauczycieli, ponieważ działalność Ośrodka w całości finansuje Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.