Witamy                                                                                                       

Na stronie internetowej Filii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie jest profesjonalną publiczną placówką powołaną do doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Od kilkudziesięciu  lat wspiera rozwój zawodowy nauczycieli na Warmii i Mazurach. 

Więcej informacji o nas  →

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele i Specjaliści szkół i placówek oświatowych powiatów: oleckiego, ełckiego, piskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, gołdapskiego i gminy  Mikołajki.

Serdecznie zapraszamy do nowej siedziby Filii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,

która mieści się przy

ul. Grunwaldzkiej 1 w Ełku, I piętro pokój nr 7

w budynku Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych  

w Białymstoku Filia w Ełku ( dawniej WSFiZ )

Kontakt:

adres e-mail: filia.elk@wmodn.olsztyn.pl

telefon sekretariat: 87 621 78 13,

nauczyciele konsultanci: 87 777 05 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Aktualności                                                                                         

 

 

 

 

Filia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli   w Olsztynie jest Instytucją Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ośrodek posiada akredytację oraz ściśle współpracuje z Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Delegaturą w Ełku. Prowadzi działania  w zakresie doskonalenia nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, a także pracowników nadzoru pedagogicznego, doradców metodycznych  i przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za sprawy oświaty. Zasięg terytorialny działania obejmuje powiaty wschodniej części województwa warmińsko- mazurskiego: Ełk, Gołdap, Olecko, Pisz, Giżycko, Węgorzewo, gmina Mikołajki.
Szkolenia prowadzone w Filii W-M ODN są  w większości bezpłatne dla nauczycieli, ponieważ działalność Ośrodka w całości finansuje Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.